1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest stowarzyszenie Fashion Revolution Polska z siedzibą przy ul. Waryńskiego 4a/1, Gdańsk; e-mail: poland@fashionrevolution.org
 2. Inspektorka danych osobowych Fashion Revolution Polska odpowie na wiadomości przesłane na adres poland@fashionrevolution.org z dopiskiem „dane osobowe” w tytule.
 3. Podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych osobowych:
 • Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO). Możesz odwołać w dowolnym momencie.
 • W celu ustanowienia lub realizacji umowy lub innych bezpośrednio powiązanych zobowiązań (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • W celu zabezpieczenia zobowiązań prawnych Fashion Revolution Polska (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • W celu dochodzenia zgodnych z prawem interesów stowarzyszenia Fashion Revolution Polska.
 1. Odbiorcy danych

W szczególnych okoliczności Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, w szczególności usługodawcom (np. partnerom hostingowym, kancelariom prawnym, firmom kurierskim, etc.), partnerom kampanii i władzom państwowym.

 1. Retencja danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne dla celów, dla których są gromadzone, co może obejmować spełnienie wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

W przypadku adresów e-mail zebranych do bazy mailingowej, przechowujemy je do chwili aktualizacji lub usunięcia tych danych na prośbę osoby zainteresowanej, lub do chwili likwidacji listy mailingowej.

Zgodę na przesyłanie informacji przez Fashion Revolution Polska możesz w każdej chwili odwołać wysyłając prośbę na adres e-mail: poland@fashionrevolution.org (z dopiskiem „dane osobowe” w tytule).

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fashion Revolution Polska, przysługują Ci prawa.

W szczególności masz prawo:

 • dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.